Rychlý kontakt

FRAMUN s.r.o.
756 22 Hošťálková 606
Tel: +420571442429
Fax: +240571442431
E-mail: framun@framun.cz
Web: www.framun.cz

 

Název projektu:   Rozšíření technologického vybavení ve společnosti FRAMUN s.r.o.

 

Registrační číslo projektu:   CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008109

 

Stručný popis projektu:


Projekt je zaměřen na modernizaci a rozšíření výrobních možností společnosti žadatele. Pořízení nových a moderních technologií, které jsou předmětem předkládaného projektu, umožní společnosti FRAMUN s.r.o. zvýšit svou konkurenceschopnost v oblasti výroby transportních rotorů a speciálních průmyslových sestav pro strojní zařízení především v oblastech spalováni biomasy, textilního průmyslu, zařízeni pro gastronomii a chemickém průmyslu.

 

Cíle a výsledky projektu:


  • Pořízení dvou moderních výrobních technologií a to laserového řezacího centra a ohýbacího centra.
  • Rozšířit technologickou základnu společnosti o moderní technologii s vyššími technickými a užitnými parametry oproti stávajícím konvenčním strojům (ohýbací centrum), které společnost v současné době využívá a novou technologii výroby (laserové řezací centrum), jež v současné době nedisponuje.
  • V důsledku realizace projektu vytvořit nová pracovní místa a přispět tak ke snížení nezaměstnanosti v okrese Vsetín.
  • Zvýšit obrat společnosti.
  • Dosáhnout zvýšení konkurenceschopnosti v důsledku zvýšení kvality a efektivnosti výroby.

Projekt „Rozšíření technologického vybavení ve společnosti FRAMUN s.r.o." je v rámci programu TECHNOLOGIE - IV. VÝZVA spolufinancován ze zdrojů EU, OPPIK.

FRAMUN s.r.o., 756 22 Hošťálková 606 | Tel: +420571442429 | Fax: +420571442431 | E-mail: framun@framun.cz
design by LAMA design s.r.o.